Táncmesterek sorozat


Ma már nehéz elképzelni, hogy mit jelentett a reneszánszban, vagy a barokk korban táncmesternek lenni. Manapság ahhoz vagyunk szokva, hogy a zenész zenél, a táncos pedig táncol. El sem tudjuk képzelni, hogy ez nem mindig volt így, s ez a kétféle tudás megfért, sőt kívánatos volt egy személyben.
A táncmester - arisztokraták, később polgárok táncoktatásával foglalkozó szakember, bálok, udvari ünnepségek, idővel színpadi előadások megálmodója és rendezője. Egy személyben koreográfus és zeneszerző, ceremóniamester és illemtanár. Ért a hangszeres játékhoz, víváshoz, lovagláshoz, tanult a költészetben, filozófiában, esztétikában, matematikában. Összegezve: nagyra becsült, sokoldalú művész, s olykor táncelméleti munkák szerzője. A táncforrások nyelvi sokszínűsége, archaizáló stílusa viszont gyakran jelent akadályt a megfejtésben.

A Táncmesterek sorozattal - reneszánsz és barokk szerzők korszakos jelentőségű műveit kívánjuk magyar nyelven elérhetővé tenni. A sorozat indításaként két 16. századi kortárs, a francia Thoinot Arbeau és az itáliai Fabritio Caroso egy-egy művét adjuk az Olvasó kezébe. A jó fordítás alapfeltétel, hogy a táncok elveszett hagyományát újjáéleszthessük és közel hozhassuk a ma emberéhez.
Előkészületben: Pierre Rameau: Le Maître a Danser. - barokk táncstilisztikai írás.

Széll Rita

 

 

Jean Tabourot francia kanonok 1588-ban jegyezte le a Thoinot Arbeau anagrammatikus álcanév mögé bújva Orchesographia című zene- és tánckézikönyvét, a tánc mesterségéről.
A humoros hangvételű írásban a 69 éves mester a reneszánsz legdivatosabb, többségükben Európa-szerte elterjedt tánctípusait nemcsak felsorakoztatja, hanem meg is tanítja. A traktátus szól a báli szokásokról, a zenéről, az előadói gyakorlat kérdéseiről és a használatos hangszerekről is. Annak ellenére, hogy Arbeau egyházi méltóság volt, tánckedvelő laikusként hátrahagyott, méltán híressé vált műve egyértelműen a táncmesterek sorába emeli.

Az Orchesographia, avagy a tánc mestersége fontos kortörténeti dokumentum, minden régi tánccal és régi zenével foglalkozó ember bibliája. Olvassák élvezettel immár magyarul is, Jeney Zoltán kitűnő fordításában!

Sorozatszerkesztő és táncszakértő: Széll Rita
Fordította: Jeney Zoltán
Borítóterv: Meszlényi Attila
Szöveggondozás: Pollágh Péter
Tipográfia és nyomdai előkészítés: Székelyhidi Zsolt

 

 

 

 

Fabritio Caroso A táncmester (Il Ballarino) című könyvét második, javított kiadásban is megjelenttette, Nobilt à di Dame, azaz a Hölgyek Nemessége címmel 1600-ban, ez utóbbi tartja most kezében az Olvasó.

"Frissen megjavítva a szerző által, új táncokkal és világos regulákkal kibővítve, tökéletesen szabott teóriába foglalva, a szükséges illemszabályokkal mind gavallérok, mind dámák részére, mely által, úgy vélem, a kornak kitűnő példa adatik az illendő szokásokról és viselkedésről."

Caroso műve traktátus az itáliai nemesség késő reneszánszkori társastánc repertoárjáról, a stílus Európa-szerte elterjedt hagyományáról, A tánc nemes tudományáról. A fennmaradt források szűkös választékában ritka kincs ez a könyv, a tánctörténet kutatói számára éppúgy, mint a kor szokásait vizsgáló történészek és az érdeklődő nagyközönség számára.

 

Sorozatszerkesztő és táncszakértő: Széll Rita
Fordította: Havasi Attila
Borítóterv: Meszlényi Attila
Szöveggondozás: Pollágh Péter
Tipográfia és nyomdai előkészítés: PRAE.HU Kft.

 

Kiadó: ARBEAU ART, PRAE. HU, 2009

A kiadványok támogatója:
Nemzeti Kulturális Alap Táncművészeti Szakmai Kollégium

Nemzeti Kulturális AlapOktatási és Kulturális Minisztérium